Pengurus Tahun 2000-2001

Susunan Pengurus Pusat Studi Wanita

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2000-2001

 

Ketua          : Dra. Hj. Susilaningsih, M.A

Sekretaris    : Dra. Marhumah

Koordinator  : Dra. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A

Anggota       : Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H

                     Drs. Lathifatul Khuluq, M.A          

                     Drs. Muh. Isnanto

                     Inayah Rohmaniah, S.Ag

                     Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

                     Dra. Siti Syamsiyatun, M.A

                     Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si