Pengurus Tahun 1995-1996

Susunan Pengurus Pusat Studi Wanita

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1995-1996

 

Pelindung                                     : Rektor IAIN Sunan Kalijaga (Dr. H. Simuh)

Penasehat                                    : Pembantu Rektor I IAIN Sunan Kalijaga (Drs. H. Kamal Muchtar)

                                                     Pembantu Rektor II IAIN Sunan Kalijaga (Drs. Abdurrahman)

                                                     Kepala P3M IAIN Sunan Kalijaga (Drs. H. Zarkasji Abdul Salam)

Ketua                                          : Dra. Hj. Susilaningsih, M.A

Wakil Ketua                                 : Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H

Sekretaris                                    : Drs. Sugeng Sugiyono, M.A

Wakil Sekretaris                           : Dra. Hj. Fachiyah Muhammad

Bidang-Bidang  :

1. Pendidikan                              : Drs. Tasman Hamami, M.A

                                                    Dra. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A

2. Penelitian                               : Drs. Oman Fathurohman SW

                                                   Dra. Syafa'atun Al-Mirzana, M.Ag

3. Pengabdian pada Masyarakat  : Dra. Siti Maryam, M.Ag

                                                   Dra. Marhumah

                                                   Dra. Evi Setiani

4. Sekretariat                             : Drs. Muh. Isnanto

                                                   Drs. Muh. Syamsuddin

.                                                  Sumartono

                                                   Abdul Azis Widagdo